Zpráva z plenéru 2012

Od 20. do 23. září proběhl v kempu Sedmihorkách výtvarný plenér, kterého se účastnili ocenění tvůrci z minulého ročníku Výtvarného salonu. Čtyřdenní akce byla zaměřena na grafické techniky v souvislosti s krajinou jako místem, kde žijeme. Autorem a koordinátorem projektu je Bc. Lada Capoušková. Na přípravě a realizaci programu se podílely ještě další dvě lektorky MgA. Alice Maráková Hilmarová (absolventka pražské AVU) a Renia Kostulska (lektorka výtvarných kurzů JOK v Jaworu). Děti si v rámci plenéru zkusily tisk monotypu, malovaly grafickou barvou na fólii přímo v plenéru, v mezinárodních skupinách realizovaly linoryt krajiny, kterou společně nakreslily, atd. Pokud počasí dovolilo, realizovali jsme část aktivit venku v krásné podzimní krajině Českého ráje. Děti tak nejen tvořily výtvarné práce, ale také poznávaly okolní krajinu a sebe navzájem. Příjemně komorní skupina sedmnácti účastníků (osm dětí z Čech a devět 
z Polska) měla dostatek prostoru a příležitosti ke vzájemné komunikaci. Vzniklo tak spoustu zajímavých prací, které máte možnost na výstavě shlédnout spolu s fotografiemi s workshopu. Výstupem projektu jsou také pracovní listy pro pedagogy k pěti vybraným technikám, které jsou dostupné v elektronické verzi (PDF) v obou jazycích ZDE CZZDE PL. Tento projekt je spolufinancován 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu NISA, EVROPSKÁ UNIE „PŘEKRAČUJEME HRANICE“ 
a dotačního fondu Libereckého kraje.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 31. ledna 2013 v 10 hodin v Muzeu českého ráje ve výstavním sále ve 3. patře. Srdečně zveme nejen všechny mladé tvůrce a jejich přátele, ale také pedagogy výtvarných předmětů, aby přišli nasát inspiraci pro svou práci. Výstava potrvá do 17. února 2013. 

Co je to Česko-polský výtvarný plenér?
Čtyřdenní pobytová akce v přírodním prostředí Českého ráje zaměřená na grafické techniky v souvislosti s krajinou a životním prostředím. Děti a mládež z Polska a z Čech mohou objevovat, jak tvoří jejich vrstevníci, jakým způsobem používají výtvarné prostředky a techniky, jak vnímají svět kolem sebe. Během pobytu budou mít dostatek prostoru a příležitostí rozvíjet nejen svůj výtvarný talent, ale především objevovat nové možnosti výtvarného vyjadřování. Formou her a kreativních aktivit budou poznávat okolní krajinu Českého ráje, ale také rozvíjet svou sociální inteligenci. Kombinací různorodých aktivit chceme dětem umožnit poznat, že výtvarná práce není pouze individuální činnost, ale že právě spolupráce a vzájemné poznávání odlišností může náš obzor rozšířit a obohatit o nové pohledy na obyčejné všední věci.
Nedílnou součástí projektu jsou výstavy prací z plenéru v muzeích v Jaworu a v Turnově. Formou výstavy prací a dokumentace z plenéru se snažíme nabídnout pedagogům nové postupy výtvarné práce s dětmi a netradiční výtvarné techniky, které mohou využít ve své praxi.

Hlavním cílem projektu je rozvoj a zkvalitňování spolupráce v přeshraničním styku v oblasti výtvarné tvorby dětí a mládeže
a rozvíjení výměny zkušeností pedagogů v rámci výtvarné tvorby ve školách a volnočasových aktivitách.

Dílčí cíle:
- spolupráce se zahraničním partnerem při předávání zkušeností s využitím výtvarné tvorby ve volnočasových aktivitách
- poznávání krajiny prostřednictvím grafických technik a práce s přírodním materiálem
- podpora aktivního tvůrčího přístupu k životu a přeshraniční spolupráci
- rozvoj smyslového vnímání a sociální inteligence
- vytvoření metodických materiálů pro pedagogy výtvarných předmětů nebo volnočasových aktivit obou zemí na základě zkušeností s realizovanými aktivitami
- prezentace zkušeností z plenéru formou výstav v obou partnerských městech

Cílové skupiny
Výtvarný plenér je určen pro oceněné v Mezinárodním výtvarném salonu Jawor -Turnov 2011, z kategorií žáků základních škol a studentů středních škol. Počet účastníků je maximálně 8 osob z polské strany a 8 osob z české strany. Celkem tedy 16 dětí. Malý počet aktérů projektu je nutný pro zachování intimity a soustředění pro výtvarnou tvorbu a prostoru pro vzájemnou komunikaci mezi dětmi z obou stran hranice. Díky tomu je možné umocnit nejen zážitky a zkušenosti z výtvarných aktivit, ale také z poznávání nových přátel a jejich země.
Další cílovou skupinou jsou pedagogové výtvarných oborů, kterým jsou určeny výstupy projektu (metodické materiály k vybraným aktivitám realizovaným v projektu a prezentace prací na výstavách v Polsku a v Čechách).