Výtvarný salon dětí a mládeže Jawor - Turnov

Výtvarný salon má dlouholetou tradici vycházející ze spolupráce muzeí v Turnově a Jaworu. Soutěž vznikla v polském Jaworu a později se rozvinula v mezinárodní přehlídku. V dnešní době se jí účastní na 300 výtvarných prací z obou stran hranice ve čtyřech věkových kategoriích. Od dětí z mateřských škol až po středoškoláky do 18 let. Po mnoha ročnících, které byly svázány určitým tématem, se v posledních letech stal Salon opravdovou přehlídkou nejlepších prací za uplynulý rok. Přehlídka tak rozkvetla do krásy pestrostí témat a technik a stala se více inspirativní nejen pro samotné tvůrce, ale také pro jejich pedagogy. Každoročně jsou udíleny ceny za nejlepší práce v jednotlivých kategoriích na slavnostní vernisáži výstavy v polském Jaworu. Na 30 vystavujících a oceněných vyjíždí každoročně v listopadu do polského Jaworu, aby převzali pěkné ceny a užili si slavnostní vernisáž. V současné době se organizaci přehlídky na české straně věnuje Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov a Muzeum Českého ráje Turnov zajišťuje její prezentaci krásnou výstavou ve svých prostorách, kde máte možnost vidět vybrané 
a oceněné práce uplynulého ročníku. Pestrá paleta krásných dílek své diváky určitě nezklame. Svět dětské fantazie a barev vás zavede do tajemné krajiny mládí.