Dopravní výchova 2017

SVČ Žlutá ponorka organizuje pro Město Turnov dopravní výchovu dětí na dopravním hřišti na Ostrově. V roce 2017 prošlo dopravní výchovou přes 300 dětí čtvrtých tříd ze spádových základních škol, ke kterým se přidalo přes čtyři sta děti ze škol mateřských.
Po absolvování dvou lekcí (jedné na podzim 2016 a druhé na jaře 2017), skládající se z teoretické i praktické části a po úspěšném dokončení závěrečného testu obdrželi úspěšní žáci průkaz cyklisty.
Hlavním smyslem dopravní výchovy na dopravní hřišti je zvýšení účinnosti pro bezpečnost silničního provozu. Důležitým předpokladem této účinnosti je sladění teoretického vyučování a praktického výcviku. Kvalitní výuka dopravní výchovy by se neobešla bez každoroční finanční podpory Libereckého kraje.