Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace
  • Adresa: Husova 77, Turnov 511 01  
  • VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA
  • IČO: 00855022
  • Číslo účtu: 2700638223/2010 FIO banka
  • Telefon: +420 722 642 287 (481 311 364)
  • E-mail kancelář: info.ponorka@gmail.com
KANCELÁŘ úřední a pokladní hodiny:  ÚT + ČT 10-12, 13-16 hod. 
KONTAKT: info.ponorka@gmail.com    
DOTAZY: tel. 722 642 287 (v úředních hodinách)


Kontakty na posádku Žluté ponorky Turnov

Kapitán ponorky: Ing. Mgr. Tomáš Zakouřil 
ředitel 
Mobil: +420 603 293 957
E-mail: svc.turnov@gmail.com
Kormidelník financování: Eva Horáčko
vá účetní
Telefon: +420 777 763 527
E-mail: uctarna.ponorka@gmail.com
 

Důstojník estetické sekce: Bc. Lada Capoušková
vedoucí výtvarných kroužků a tvůrčích dílen pro veřejnost, propagace a dokumentace akcí, věnuje se přípravě a realizaci přehlídek Turnovský kos, Turnovský Štěk a dalších kulturních akcí, tvoří a koordinuje mezinárodní výtvarné projekty
Mobil: +420 603 457 133
E-mail: ladickacap@gmail.com

Důstojník sportovní a technické sekce:
  Bc. Jan Kovář
Vedoucí sportovních kroužků, realizuje anketu a vyhlášení Nejlepších sportovců Turnova, 
podává grantové žádosti a administruje projekty
Mobil: +420 736 509 567
E-mail: sport@ponorkaturnov.cz
Důstojník provozu: Monika Brodská - kancelář, úklid
                                 Mobil: +420 722 642 287 
                                 E-mail: info.ponorka@gmail.comSprávce
podpalubí:
Milada Kořínková
 - správcová budovy, ubytování, úklid, 
                                  vedoucí kroužků Tvořínek a Hrátky s textilem, 
                                  pedagog dětského dopravního hřiště v Turnově
                                  Mobil: +420 731 472 853
                                  E-mail: spravce.ponorka@gmail.com
 

Přejít do Google mapy
Podřízené stránky (3): Dokumenty Historie Ponorky O nás