Kontakt‎ > ‎

Historie Ponorky

Jak to bylo před lety
Před rokem 1990 tu byl Pionýrský dům. Mezi lety 1990 – 1993 tento druh instituce v Turnově chyběl. V roce 1993, z důvodu potřeb města obnovit organizaci, která by sdružovala různé druhy aktivit pro využití volného času mládeže, bylo založeno SVČDM Turnov. Až do školního roku 2000/2001 využívalo Středisko volného času malé prostory v budově městského kina a většina zájmových útvarů pracovala mimo objekt sídla. Kroužky fungovaly v tělocvičnách, na sportovištích místních klubů a v prostorách školních tříd a pracoven. V té době SVČDM zastřešovalo činnost cca 25 kroužků s nejrůznějším zaměřením pod vedením vedoucích, převážně z řad učitelů. Zájmové útvary navštěvovalo cca 300 dětí. V závěru školního roku 2000/2001 se vedení (Mgr. Karel Štrincl) podařilo získat budovu bývalé ZUŠ v Husově ulici.

Stěhování do nové budovy v Husově ulici
Školní rok 2001/2002 byl zahájen v nové budově, která přinesla zlepšení podmínek pro práci zájmových útvarů, jejichž část sem byla přesunuta. Nadále bylo využíváno sportovišť, tělocvičen a dílen v prostorách škol, ale bylo možno vytvořit pevnou základnu a prostor pro nové zájmové útvary, činnosti a akce.

A je tu . . . ŽLUTÁ PONORKA !
S přechodem do nového prostoru vznikla myšlenka vytvořit jednodušší a propagačně přitažlivý název pro naši organizaci. K nápadu pomohla i barva fasády a výtvarné pojetí zpracovala tehdejší vychovatelka, vedoucí výtvarných a dramatických kroužků Romana Zemenová. Název Žlutá ponorka se již dostal do povědomí turnovské veřejnosti a dále si získává nové příznivce. Od počátku vzniku SVČDM Turnov byl ředitelem Mgr. Karel Štrincl, který se zasloužil o získaní prostředků a vybavení pro fungování SVČDM na obou místech. 

V létě 2012 odešel po dlouhých letech na zasloužený odpočinek a na kapitánský můstek nastoupil Mgr. Ing. Tomáš Zakouřil.