Žlutá ponorka Turnov organizuje více než 45 zájmových kroužků nejrůznějšího zaměření, které probíhají nejen v budově Žluté ponorky, ale také na základních školách v Turnově a na sportovištích TJ či TSC Turnov.
Kromě pravidelných kroužků a kurzů dále organizujeme:

 • výukové programy (především dopravní výchova)
 • příměstské tábory
 • velké pobytové tábory o letních prázdninách.
 • dílny výtvarné a keramické pro dospělé i mládež
 • veřejné akce, přehlídky (karneval, lampionový průvod, ...)
 • sportovní postupové soutěže (atletika, florbal, vybíjená, ...)

Dále provozujeme sezónní Dětské dopravní hřiště na Skautském ostrově.

Jsme zastřešujícím organizátorem velkého Dětského dne v parku, na kterém se prezentuje většina organizací působících v oblasti volného času a který probíhá tradičně druhou sobotu v červnu.


 • Adresa: Husova 77, Turnov 511 01                                           
 • IČO: 00855022  (RED_IZO: 600099547,  IZO: 108036502)
 • Číslo účtu: 2700638223/2010 FIO banka
 • E-mail kancelář: info.ponorka@gmail.com
KONTAKT : info.ponorka@gmail.com    
DOTAZY: tel. 722 642 287  (v úředních hodinách)

Úřední / pokladní hodiny:  ÚT + ČT 10-12, 13-16 hod.  

Název: Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov  (kdysi byl odvozen od barvy fasády naší hlavní budovy)
Používané zkratky: SVČ ŽLUTÁ PONORKA Turnov

SVČ Turnov je školské zařízení pro zájmové vzdělávání a příspěvková organizace Města Turnov.

Spravujeme městský majetek v celkové hodnotě necelých 4 mil. Kč. 
Pod naší správu spadají 3 městské objekty:
 • Budova Žluté ponorky, Husova 77 - sídlo organizace
 • Budova městské Hvězdárny na Vrchhůře - dočasně mimo provoz (havarijní stav)
 • Táborová základna v Krčkovicích u Hrubé Skály - provoz v letních měsících
V naší organizaci pracuje 5 interních zaměstnanců a přes 30 externích.

Kromě pravidelných kroužků najdete ve Žluté ponorce také výtvarné dílny pro veřejnost,
které se konají pravidelně jednou za měsíc, v úterý odpoledne.

Nedílnou součástí celoročního programu jsou akce: 
Turnovský Štěk - divadelní přehlídka 
Mateřinka - přehlídka mateřských škol 
Turnovský Kos - pěvecká soutěž 
Velký rodinný karneval
Nejlepší sportovec Města Turnova - anketa se slavnostním vyhlášením vítězů 
Sportovní závody a turnaje
Vědomostní soutěže
Výtvarný salon dětí a mládeže Jawor - Turnov - výtvarná soutěž
Česko-polský výtvarný plenér pro děti a mládež Turnov - Jawor
DEN DĚTÍ S PONORKOU - největší akce, na které spolupracuje většina organizací pracujících s dětmi
Výstavy a prezentace prací zájmových kroužků
Dětské letní tábory - sportovní tábor v Krčkovicích a dobrodružně kreativní tábor v Krkonoších

Žlutá ponorka spolupracuje s dalšími organizacemi ve městě 
Muzeum Českého ráje, Kulturní centrum Turnov, Knihovna Antonína Marka, 
Tělovýchovná jednota Turnov, Městská sportovní Turnov s.r.o. a další.


Podřízené stránky (1): Ke stažení