PARLAMENT MLÁDEŽE MĚSTA TURNOVA

V rámci Fóra zdravého Města Turnov, které se konalo 3. dubna 2012, byly turnovskou mládeží vytyčeny následující nápady či připomínky:
  • V Turnově by měl vzniknout studentský parlament, který umožní, aby se mládež mohla vyjadřovat k aktuálním i dlouhodobým tématům města. 
  • V Turnově by měl vzniknout volnočasový klub či klub ICM (informační centrum mládeže).
První splněný krok je v podobně vzniku Parlamentu mládeže města Turnova (dále jen PMMT). Po několika prvních setkání se PMMT v lednu 2013 "rozjel" naplno. Bylo zvoleno vedení parlamentu.
  • Adam Charvát (předseda) - Gymnázium Turnov
  • Marie Jiřičková (místopředseda pro ZŠ) - ZŠ 28. října 
  • Tadeáš Matěcha (místopředseda pro SŠ) - Gymnázium Turnov
Další podrobné informace o fungování PMMT můžete sledovat na stránkách www.pmmt.cz.