17. prosince proběhlo Studentské fórum organizované Parlamentem mládeže města Turnova. V rámci této akce bylo na sedmi kulatých stolech diskutováno o aktuálních tématech. Zde bylo vytipováno 11 základních problémů, které trápí současnou mládež v Turnově.

Těchto 11 problémů bylo v závěrečně části fóra ohodnoceno účastníky. Výsledky tohoto hlasování jsou v příloze číslo 1 tohoto dokumentu.

Podle metodického materiálu Národní sítě zdravých měst jsme následně výsledky ověřili pomocí ankety na středních školách a posledních ročnících základních škol. Text ankety je přílohou číslo 2 v tomto dokumentu.

Ankety se zúčastnilo 1308 studentů. Výsledky jsou zpracované v příloze číslo 3.

 

Výsledkem celého snažení Parlamentu mládeže jsou tyto ověřené problémy turnovské mládeže:


   

Problém

Výsledky fóra (umístění)

Výsledky veřejnosti (umístnění)

Celkem (součet umístnění)

Pořadí

1 – Příliš dlouhé intervaly městské dopravy

1

3

4

1.

2 – Studentské slevy

2

2

4

1.

4 – Wi-fi

3

1

4

1.

3 – Kvalita a čistota veřejných toalet

3

8

11

4.

6 – Špatný stav komunikací

6

5

11

4.

5 – Otvírací doba knihovny

3

9

12

6.

8 – Málo veřejných laviček

7

6

13

7.

10 – Terminál (značení, WC, lavičky)

10

4

14

8.

9 – Nepřístupné sportoviště

7

10

17

9.

11 – Veřejné osvětlení

10

7

17

9.

7 – Problém se zastřešením zimního stadionu

7

11

18

11.

 

V rámci ankety byly definované ještě další problémy. Tento se několikanásobně opakoval (neověřený):

·         návaznost městské hromadné dopravy na veřejnou (s ohledem na konce výuky škol)

 

Veškeré podklady jsou předány vedení města Turnova a zástupcům Sítě zdravých měst. Podklady by měla nyní projednat Rada města Turnova, přijmout k nim nějaké stanoviska.

 

Přikládáme i prezentované články:

http://www.turnovskovakci.cz/view.php?cisloclanku=2014010018