DRAMÁSEK
Vedoucí:
 Mgr. Klára Žofková
Kontakt: 722 920 107, klara.zofkova@seznam.cz

Věk: 6 - 9 let
Termín: čtvrtek 14 - 15:30 hod.
Místo činnosti: v učebně 2. B na ZŠ Alešova, Turnov II
Cena: 900,- Kč/rok (1 a půl hodiny týdně)

Náplň: literárně dramatická a hudebně pohybová. Budeme si hrát s textem (pohádky, pověsti, písničky). 
Děti prožijí postavy příběhu, jejich vztahy a nálady. Budeme se věnovat hrám, které rozvíjejí rytmiku, soustředění a pozornost. Objevíme možnosti svých smyslů (hmat, zrak, sluch, čich). 

Cílem je rozvíjet čtenářskou gramotnost, pohybové schopnosti, tvořivost a fantazii, podpořit spolupráci ve skupině, schopnost vyprávět a mluvit před ostatními.

První setkání: čtvrtek 21. 9. 2017

Mgr. Klára Žofková
Vystudovala Pedagogiku a výtvarnou výchovu na Univerzitě Palackého v Olomouci a Učitelství pro mateřské školy na UK v Praze. Praktické zkušenosti získala během praxe jako pedagog na ZŠ a MŠ v Praze.