Počítačový kroužek (3. - 4. třída)


Vedoucí: Ing. Tomáš Špinka                                                            
Kontakt: tel. 732 810 981, spinka.tomas@gmail.com

Termín: čtvrtek 13:30 - 14:30
Místo činnosti: učebna v ZŠ Mašov 
Cena: 700 Kč

Náplň: V kroužku budou děti rozvíjet své dovednosti v práci s textovými 
a grafickými programy a internetem.

První setkání: 21. září 2017