AKČNÍ UMĚNÍ A TVORBA OKAMŽIKU (5. třída – žáci SŠ) 
mladší zájemci po dohodě

Vedoucí: Jožka Čermák                                                      
Kontakt: 608 274 049

Termín: čtvrtek 13:30 - 16:30 hod. 
Místo činnosti: tvoří se většinou venku, (v případě nepřízně počasí ve výtvarné dílně v ponorce), 
sraz vždy ve výtvarné dílně v přízemí, Žlutá ponorka 

Cena: 600 Kč

Minimální počet pro otevření kroužku je 7 osob.

Základní vybavení do akce: pracovní oblečení k umazání, pevná obuv a oblečení odpovídající momentálnímu počasí

Náplň: ŽÍT A PROŽÍVAT PŘÍTOMNOST
Práce s prostorem (park, náměstí)
Práce s lidmi (kolemjdoucí)
Práce se zvukem (ladění se, naslouchání, doplňování)
Práce s bytostmi (vcítění se do stromů, zvířat)
Práce s materiálem (dřevo, kámen, textil, kov, papír, plast)

Výstup - cíl:
otevřený přístup k okolí, schopnost naslouchat a kreativně reagovat na současnou situaci
„Modeluji svůj život (pohyb) bez vztahu k cíli.“
„Maluji, jsem ten (ta), kdo volí směr, barvu.“
„Jdu, jsem ten (ta), kdo se hýbe.“ 

JOŽKA ČERMÁK
Mladý výtvarník, sochař, malíř a autor mnoha happeningů a instalací ve veřejném prostoru. Vystudoval SUPŠ Turnov obor umělecký kovář. Účastnil se mnoha sympózií v Čechách, Polsku a Německu. Pracuje s nejrůznějšími materiály (dřevo, kámen, kov, epoxid). Věnuje se figurální plastice a malbě. V současné době učí žáky ZŠ Všeň přírodopis, vlastivědu a včelařství, studuje SZŠ v Turnově a Akademii tradiční čínské medicíny v Brně.

Možná si pamatujete krásnou dřevěnou průlezku z velkých bukových kmenů v parku za letním kinem, které je autorem.