Angličtina - doučování ŽP (Žlutá ponorka)
Vedoucí: Vendula Kramerová                                                        
Kontakt: 777 177 605, drndula76@gmail.com

Věk: 12 - 14 let
Termín: pondělí 16 - 17 hod.  
Místo činnosti: klubovna č. 25, II. patro v budově Žluté ponorky 
Cena: 1000 Kč
První setkání: 18. září 2017

Náplň: Propojíme individuální přístup s prací ve skupině. Budeme probírat průběžně obecné základy anglické gramatiky a konverzace tak, aby se upevnily a bylo dále na čem stavět. Konkrétní témata jednotlivých setkání se budou odvíjet od probírané látky ve škole při hodinách AJ. 
Někdy pouze jiný pohled na věc může přispět k jejímu lepšímu pochopení :).

Angličtina - doučování Žižkova
Věk: 9 - 11 let
Termín: úterý 14:30 - 15:30 hod.  
Místo činnosti: ZŠ Žižkova, učebna bude přihlášeným upřesněna
Cena: 1000 Kč

Náplň: Propojíme individuální přístup s prací ve skupině. Budeme probírat průběžně obecné základy anglické gramatiky a konverzace tak, aby se upevnily a bylo dále na čem stavět. Konkrétní témata jednotlivých setkání se budou odvíjet od probírané látky ve škole při hodinách AJ. 
Někdy pouze jiný pohled na věc může přispět k jejímu lepšímu pochopení :).

První setkání: 19. září 2017