DRAMATICKÝ KROUŽEK
Vedoucí:
 Irena Kessi Holiday
Kontakt: 603 164 815, i.k.holiday@seznam.cz

Věk: 10 - 15 let
Termín: středa 16 - 18 hod.
Místo činnosti: Žlutá ponorka, sál v přízemí
Cena: 1000,- Kč/rok (2 hodiny týdně)

Náplň: V kroužku jde hlavně o amatérské divadlo, jehož výsledek může být nadmíru profesionální. 
Naučíme se verbální i neverbální komunikaci, pohyb po jevišti, vyzkoušíme si improvizaci a přednes poezie. Navštívíme jiný soubor amatérského divadla, zúčastníme se divadelní dílny, vyrazíme na inspirativní představení, ale hlavně budeme hrát :)
Nazkoušíme divadelní hru, na které se 
děti budou podílet autorsky a se kterou se přihlásíme na přehlídku amatérského divadla.

Kroužek není jen pro ty, kteří mají zkušenosti s divadlem a nebojí se vystupovat na veřejnosti, ale i pro ty, které divadlo láká a bojí se, že neumí mluvit, mají trému apod.. V divadle jsou role různého charakteru 
a každý si může najít tu svou.

První setkání: středa 20. září 2017