Klub mladých farmářů


Vedoucí:
 Mgr. Anna Hudská
Kontakt: anna@klokoci.cz

Věk: 6 - 18 let
Termín: pondělí 14:45 - 17:30 hod.
Místo činnosti: farma Klokočí,  
http://www.klokoci.cz/farma/farma-klokoci.html
nebo  Žlutá ponorka, kuchyňka 2. patro (v zimě)

Cena: 800,- Kč/rok (2 h. 45 min. týdně)

Potřebné vybavení: teplé nesváteční oblečení, pláštěnka, gumáky, kapesní nůž (nůž děti naučíme vhodně a bezpečně používat).
Přijímáme děti od 6 do 18 let i děti se zdravotním či jiným handicapem.

Doprava: probíhá autobusem od Žluté ponorky(naučíme děti samostatně jezdit). Vedoucí přebírá zodpovědnost za děti až na farmě.

První setkání: 25. září 2017 

Náplň:
  • Celým rokem nás bude provázet tradiční vesnický způsob života a sama příroda nám bude tím nejlepším programem. 
  • Každý bude mít svůj vlastní kousek zahrádky nebo políčka. Časem možná i nějaké zvíře.
  • Naučíme se poznávat a také pojídat i vařit různé části bylin i stromů – zahradních i divokých, tvořit herbáře. 
  • Navštívíme a poznáme postupně všechny druhy u nás chovaných hospodářských zvířat (slepice, králíky, ovce, kozy, krávy, prasata, koně, včely, ryby).
  • Kromě setí a sázení zeleniny budeme sázet též stromy, keře, vrby.
  • Budeme vařit ve venkovní kuchyni, též zavařovat, sušit, moštovat.
  • Často budeme dělat oheň, učit se s ním zacházet, stejně tak se sekyrou, pilou, nožem.
  • Budeme si povídat si o tom, co je ekologické a přírodě blízké (životní styl, stravování, odpady, dnešní zemědělství, městské životní prostředí…).
  • Vzhledem k tomu, že přírodu je třeba poznat i v noci, budeme občas spát pod širákem, k čemuž patří také noční hry.
  • Zkrátka budeme pořád venku a hodně budeme pracovat, přičemž poznáme, jak radostné, příjemné a tolika způsoby prospěšné to může být.

Schůzky se konají za každého počasí. Nutný přístřešek bude vždy zajištěn.