Bc. Lucie Doušová, z.s. „DRUM“
lektorka se 7 letou praxí v hudebním oboru
Kontakt: lucie@zraje.net

Termín: 
Věk: 3-10 let
Místo: klubovna č. 25, II. patro 
v budově Žluté ponorky

Přihlášky a informace na www.drumben.webnode.cz

První schůzka 

KROUŽEK BUBNOVÁNÍ je založen na principu prožitkového učení s prvky muzikoterapie. 
Přirozeným způsobem a formou hry, úměrně věku dětí budeme rozvíjet jejich hudební, rytmické a melodické vlohy. 

Na co se mohou děti těšit?
 - veselé muzicírování s rytmickými nástroji
 - hry s hlasem, zpěv
 - bubnování, společné jamování 
 - relaxační dechová cvičení
 - podporu správného rozvoje řečového centra
 - artikulační cvičení a hříčky, gymnastika mluvidel
 - sluchové a zrakové hry
 - motorické hry, koordinace pohybu
 - závěrečné červnové vystoupení pro rodiče a veřejnost