Přírodovědně-mineralogický kroužek

Vedoucí:
Ing. Jan Mertlík
Kontakt: 739 447 782, mertlik@cesky-raj.info

Věk: 11 - 18 let
Termín: pondělí 15 - 17 hod.
Místo činnosti: mineralogická dílna v přízemí, Žlutá ponorka, terén
Cena: 1200 Kč/rok (2 hodiny týdně)

Náplň: Kozákovské minerály jsou zajímavé a i v pískovci se skrývá krása. Nahlédneme skrz skalní útvary a kresbu pískovce do geologických pochodů. Budeme minerály pěstovat i hledat a zpracovávat.
Abychom něco našli, podíváme se do geologických map a na lokalitě pak i na to, co zde roste za rostlinstvo.
V mineralogické učebně Žluté ponorky nás čekají i drobné fyzikální a chemické pokusy.

Pokud to ale počasí umožní, bude kroužek probíhat vždy venku.
Přesun k různým opravdu zajímavým lokalitám bude zajištěn mikrobusem, popřípadě v součinnosti s rodiči.


První setkání: 18. září 2017

Jan "Had" Mertlík
Dlouholetý pracovník chráněné krajinné oblasti. Amatérský geolog zabývající se jeskyněmi, vodou v přírodě či sesuvy, spolupracující s Geoparkem Český ráj a řadou českých odborníků.