Rybářský kroužek

Vedoucí: Martin Bulva
Kontakt: 602 979 229, bulvamartin@seznam.cz 

Věk: 10 - 15 let
Termín: čtvrtek 16 - 17:30 hod., jednou za 14 dní
Místo činnosti:  Žižkova, učebna bude přihlášeným upřesněna
Cena: 600 Kč/rok 

První setkání: 14. září 2017


Náplň: Rybářský kroužek MO Turnov, při Žluté Ponorce v Turnově, je zaměřený na děti a mládež, které mají rádi rybářský sport a pobyt v přírodě. Našim společným cílem bude seznámit mladé rybáře a rybářky se základy rybolovné techniky a poznáváním a anatomií ryb. Součástí náplně budou praktická cvičení, montáže, DVD atd. Obeznámíme se s Rybářským řádem a Stanovami ČRS. Kroužek bude ukončen závěrečnou zkouškou, kde úspěšný rybář nebo rybářka získá povolenku k lovu ryb. 
Petrův zdar.