VČELAŘSKÝ KROUŽEK

Vedoucí: Martin Šritr
Kontakt: tel. 607 955 456, info@3100134.cz

Termín: 
Místo činnosti: Výukový včelín, v zimních měsících klubovna Žluté ponorky ve 2.patře. 
Cena: 0,- Kč
První schůzka se uskuteční: středa 13.9.2017 v 15hodin, Žlutá ponorka, kuchyňka 2.patro

Výukový včelín je objekt v areálu bývalého depa ČD v Turnově v ulici Za viaduktem. Objekt je výhodně umístěn mimo zástavbu mezi poli a zahrádkářskou kolonií, dostupný pěšky cca 15 minut chůze od dopravního terminálu 
v Turnově.

Cílem kroužku je výuka a propagace včelařství. Kroužek je určen nejen pro mládež, ale mohou ho navštěvovat i zájemci o včely a včelaření z řad dospělých.
Je to výborné doplnění školní výuky – na životě včel lze představit spoustu přírodních a fyzikálních zákonitostí.

Náplň: Hlavním obsahem činnosti jsou praktické ukázky jak práce včelaře, tak živých včel. V tomto směru hraje důležitou bezpečnostní roli umístění včelstev ve včelíně – účastníky nemohou ohrozit létající včely z ostatních úlů, protože výuka bude probíhá uvnitř při otevření jednoho včelstva. Účastníci jsou předem samozřejmě seznámeni 
s bezpečnostními pravidly a vybaveni ochrannými pomůckami. 

Kroužek byl v Turnově znovu založen v roce 2012. 
Zřizovatelem je Základní organizace českého svazu včelařů v Turnově.

Kromě pravidelné práce včelařského kroužku probíhají na výukovém včelíně i exkurze školní mládeže v rámci projektu „Fascinující svět včel a hmyzu“ http://www.svetvcel.cz .