Výtvarné kroužky I a II

Vedoucí: Bc. Lada Capoušková                                                      
Kontakt: 603 457 133, ladicka@email.cz

Maximální počet v jedné skupině 12 osob.

Místo činnosti: výtvarná dílna v přízemí, Žlutá ponorka 
Cena: 1200 Kč/rok (2 hodiny týdně)
VÝTVARKA I A
Věk: 6 -10 let
Termín: pondělí 13:30 - 15:30
První setkání: 18. 9. 2017

VÝTVARKA I B
Věk: 6 - 10 let
Termín: středa 
13:30 - 15:30
První setkání: 20. 9. 2017

 PRO VELKÝ ZÁJEM OTEVÍRÁME NOVĚ 
3. SKUPINU VÝTVARKY 
PRO STARŠÍ
VÝTVARKA II A
Věk: 10 - 18 let
Termín: pondělí 16 - 18 hod
První setkání: 18
. 9. 2017
VÝTVARKA II B
Věk: 10 - 18 let
Termín: středa 
16 - 18 hod
První setkání: 
20. 9. 2017
 VÝTVARKA II C
Věk: 10 - 18 let
Termín: úterý 
16 - 18 hod
První setkání: 19
. 9. 2017

Náplň:
 Budeme společně rozvíjet výtvarné a tvořivé dovednosti a fantazii a objevovat možnosti klasických 
i netradičních výtvarných technik. Vyzkoušíme si nové způsoby použití tradičních, přírodních
a recyklovaných materiálů. Naším cílem není pouze výsledek práce, ale také tvoření samotné.
Svá dílka si děti mohou odnést domů a potěšit jimi své blízké.


A CO DĚLÁME PĚKNÉHO?
I tady najdete, co děláme pěkného: http://ladicka.blogspot.cz/
Malování v písku (ukázky)
Sněhové sochy (ukázky)
Drátkované ozdoby (ukázky)
Tisk z papírové koláže (ukázky)
Žaludová architektura (ukázky)
Koláže z písku a přírodních materiálů (ukázky)
Textilní koláž (ukázky)
a další pěknosti