Výtvarný kroužek C

Vedoucí: Iva Tomešková
Kontakt: tomeiv@seznam.cz

Věk: 5 - 9 let
Termín: čtvrtek 13:30 - 15 hod.
Místo činnosti: Žlutá ponorka, výtvarná dílna, přízemí
Cena: 1000 Kč/rok (1 a půl hodiny týdně)


První setkání: 15. 9. 2016

Náplň: Budeme společně rozvíjet výtvarné a tvořivé dovednosti a fantazii a seznamovat se
s různými
 výtvarnými technikami. Vyzkoušíme si nové způsoby použití tradičních, přírodních 
a recyklovaných materiálů. Svá dílka si děti mohou odnést domů a potěšit jimi své blízké.