Zveme vás na Den otevřených dveří hudebních předškolních kurzů Yamaha -  ve čtvrtek 12. 9. 2013

Yamaha class – hudební předškolní kurzy pro děti od 4 měsíců do 6 let s doprovodem rodičů.

Ukázkové lekce zdarma:

09.30 Robátka (4 měsíce – 1,5)
10.15 První krůčky k hudbě (1,5 – 4 roky)
15:00 – Robátka (4 měsíce – 1,5)
15.45 – První krůčky k hudbě (1,5 – 4 roky)
16.30 – Rytmické krůčky (4 – 6 let)

Metoda Yamaha: Hudební výchova pro děti trochu jinak

Hudební školy YAMAHA působí po celém světě a patří se svými 700.000 žáky a 20.000 učiteli k největším organizacím svého druhu. Vznikly v Japonsku v roce 1954, od roku 1967 fungují v Německu a od roku 1994 působí v České a Slovenské republice. Zásada Hudební školy YAMAHA zní: „Není nehudebních lidí. Jsou jen nerozvinuté talenty!

Robátka

Program Robátka je nejnovějším programem Hudební školy YAMAHA pro děti od 4 (!!!) do 18 měsíců. Na jeho vývoji se podílela celá řada fundovaných odborníků z oblasti hudební pedagogiky, pediatrie a dětské neuropsychologie. Dětem jsou nabízeny nejrůznější možnosti zapojení do tvůrčího procesu (se zřetelem k úrovni jejich smyslových a senzomotorických zkušeností). Získávají tak první elementární povědomí o hudbě.

Podstatou je proces „volného objevování“. Dítěti dává možnost pozorovat a objevovat nabízené předměty s přihlédnutím k individuální úrovni smyslového vnímání. Dalšími aktivizačními prvky jsou společný zpěv, poslech hudby a hudebně-pohybové hry. Úloha rodičů spočívá v zajištění a zaopatření dětí.

Figurkou, která děti provází, roste stejně jako ony a prožívá s nimi témata vycházející z jejich života – koupání, uspávání, jídlo, pohyb, nemoci… je tuleň Robbie. Jednoduché tematicky uspořádané příběhy s písněmi a básněmi obsažené v příručce pro rodiče jsou doplněny hudbou na CD.

Doporučený věk: od 4 do 18 měsíců

Počet ve skupině: 8-12 dětí v doprovodu jednoho z rodičů

Učební doba: jedna lekce týdně

Obsah učiva: poznávání světa hudby prostřednictvím senzomotorických zkušeností

Učební materiál: leporelo včetně CD s písněmi a hudebními doprovody

Rozvrh: čtvrtek 9:30 a 15.00

 

První krůčky k hudbě

Program První krůčky k hudbě vychází z předpokladu, že všechny děti spontánně reagují na zvuky, tóny a rytmus. Obsahem Prvních krůčků jsou jednoduché písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje (včetně doplňujících výtvarných a pracovních činností).Děti si zvykají na pobyt v kolektivu a učí se sociálním vztahům. Hravá forma všech činností a rozvoj přirozené zvědavosti jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí procesu učení v pozdějším věku.

Každá hodina rozvíjí určité téma ze života dětí, které odpovídá jejich věku a zkušenostem. Ke každému tématu je připravena odpovídající píseň, báseň a poslechová ukázka, takže společně s příběhem a rytmickou nebo pohybovou hrou tvoří hodina organický jednotný celek. Díky aktivní účasti jednoho z rodičů (prarodičů), využívání zajímavých učebních materiálů – moderních zpěvníků, CD s nahrávkami písní a poslechových skladeb, leporel a dalších progresivních pomůcek, je působení cílené a intenzivní.

Doporučený věk: od 18 měsíců do 4 let

Počet ve skupině: 4 – 8 dětí a doprovodu rodiče či prarodiče

Učební doba: jedna lekce týdně

Obsah učiva: tematické písně, rytmické hry, elementární hra na hudební nástroje, pohybové hry spojené s poslechem hudby, výtvarné a pracovní činnosti

Učební materiál: leporela včetně CD s písněmi, Rytmické krůčky

Rozvrh: čtvrtek 10:15 a 16.00


Rytmické krůčky 

program volně navazuje na První krůčky k hudbě, jedná se však již o cílenou hudební průpravu pro děti od 4 do 6 let. Děti zvládají hravou formou základy hudební nauky ve spojení s praktickými činnostmi a důraz je kladen především na rozvoj hudební představivosti.

K tomu slouží zejména:

·      vnímání metra, rytmu a interpretace na dětské hudební nástroje

·      rytmizace, melodizace a scénické vyjádření říkadel

·      intonace pomocí solmizačních slabik

·      orchestrální hra s využitím klasických i dětských hudebních nástrojů

·      cílený poslech spojený s intenzivním vnímáním hudby

Elementární hra na hudební nástroje (zobcová flétna, keyboard, melodické rytmické nástroje…) může ulehčit rozhodnutí o typu případného dalšího instrumentálního vzdělávání.

Doporučený věk: 4-7 let

Počet ve skupině: 4 – 8 s možným doprovodem rodičů

Učební doba: jedna lekce týdně

Obsah učiva: tematické písně, intonace, rytmické hry, hra na hudební nástroje, pohybové hry spojené s poslechem hudby

Učební materiál: pracovní sešit včetně CD s doprovody písní

Rozvrh: čtvrtek 16.00


kontakt: Jitka Zenklová 777 215 000

Oříšek - Studio pro děti
Jiráskova 16
Jablonec nad Nisou
46601

yamaha@studioorisek.cz

www.studioorisek.cz