REGISTRAČNÍ ÚDAJE do evidence Žluté ponorky Turnov

--------------------------------------------------

Jméno + příjmení člena kroužku:                                          Rodné číslo:                                    Zdravotní pojišťovna: 

Adresa(včetně PSČ):                                                           Škola:

Upozornění na zdravotní stav:

Telefon + email na člena (pokud má):

--------------------------------------------------------------------- Kontaktní údaje rodičů ------------------------------------------------------------
(email + dvě telefonní čísla jsou u nezletilých členů podmínkou)

Oficiální email jednoho zákonného zástupce:                         (sem budou směřovány informace)

1. zákonný zástupce - jméno:                                                Telefon:                Adresa(pokud se liší od adresy dítěte):

2. zákonný zástupce - jméno:                                                Telefon:                Adresa(pokud se liší od adresy dítěte):

--------------------------------------------------